Vídeos

Enllaços als vídeos que han acompanyat alguns apunts

Estat fallit 2.— Treball, vaga i sindicats
                                                           Himne de Riego
Estat fallit 1.— Militarització
                                                           Bananas
Guaita què fan ARA!
                                                           Primera plana
Déu & Co. Societat Limitada
                                                           Dr. Strangelove Final Scene
Humans: ¿individu o espècie?
                                                           Hooray for Captain Spaulding
Bellesa russa
                                                           L'Última nit de Boris Grushenko
Anatomia d'una instantània
                                                           Casablanca